slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6

ELEKTROTECHNIKA

výrobce a systémový integrátor polovodičových měničových technologií, pohonů, napájecích systémů, filtračně-kompenzačních zařízení, silnoproudých provozních souborů.

Obecná informace

Společnost ELEKTROTECHNIKA, a.s. má dlouholetou tradici ve vývoji a výrobě elektrotechnického zařízení, zejména polovodičových aplikací, se zaměřením na dodávky zboží a služeb řešené cestou individuálních projektů. Nabízíme technicky optimální řešení zohledňující minimalizaci celkových nákladů v případě investiční akce, zejména u rekonstrukcí nebo modernizací stávajících zařízení.

Výrobní program ELEKTROTECHNIKA, a.s. zahrnuje:

 • filtračně-kompenzační zařízení
 • regulované elektropohony
 • systémy řízení
 • měnírny pro MHD a železniční dopravu
 • VVN zdroje pro elektrostatické odlučovače
 • komplexní dodávky technologických uzlů
 • speciální aplikace výkonové elektroniky
 • služby servisu a zkušebny

Nabízime řešení pro segmenty:

Těžební a metalurgický průmysl

 • Regulované pohony pro válcovny a těžní stroje
 • Pohony pro čerpadlá, ventilátory a kompresory
 • Řízení procesů ohřevu a tavení kovu

Plyn, ropa a chemie

 • Regulace kompresorů, ventilátorů a čerpadel
 • Regulace speciálních zdrojů pro elektrolýzní procesy
 • Rekonstrukce a modernizace kompresorových stanic
 • Rekonstrukce různých provozů chemických závodů

Energetika a ekologie

 • Regulované pohony pro rozběhy a regulaci otáček ventilátorů a čerpadel
 • Filtračně-kompenzační zařízení pro zlepšení kvality energie v sítích
 • Snižování negativních vlivů u technologických procesů pro společnosti vyrábějící elektrickou a tepelnou energii - příklad elektrostatického odlučování 

Infrastruktura a zpracovatelský průmysl

 • Měnírny pro trakci s variabilním řešením pro tramvajové a trolejbusové sítě
 • Měnírny pro metro a železnici
 • Technologie pro filtraci a kompenzaci negativních jevů v trakčních sítích

Našim partnerům a odběratelům poskytujeme komplexní řešení zaměřené na dodávky nižších technologických uzlů ve všech oblastech naší činnosti:

 • poradenství při investičním záměru
 • zpracování studie
 • analýzy - projektové dokumentace
 • výroba a instalace včetně inženýringu
 • péče o dodaný technologický celek
 • participace na průběžných rekonstrukcích, úpravách a modernizaci.

Pro vybrané projekty společnost ELEKTROTECHNIKA,a.s. nabízí různé možnosti jejich samofinancování či spolufinancování.