slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6

ELEKTROTECHNIKA

výrobce a systémový integrátor polovodičových měničových technologií, pohonů, napájecích systémů, filtračně-kompenzačních zařízení, silnoproudých provozních souborů.

Certifikace a oprávnění

Ve společnosti ELEKTROTECHNIKA, a.s. uplatňujeme integrovaný systém řízení. Jsme certifikováni v oblasti:

  • systému řízení kvality dle ISO 9001:2009
  • řízení ochrany životního prostředí dle ISO 14001:2005
  • řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OH SAS 18001:2008

Všechny naše hlavní produkty určené pro vývoz do Ruska získaly certifikát GOST-R, který deklaruje shodu našich výrobků s relevantními technickými předpisy a normami Ruské federace.