Historie společnosti

Historie společnosti ELEKTROTECHNIKA, a.s. začíná ve druhé polovině 19. století. U zrodu společnosti stáli významný podnikatel Emil Kolben a vynikající technik Čeněk Daněk. Vznikl racionálně spořádaný závod s moderním vybavením umožňujícím hospodárnou výrobu (např. lisy, drážkovací stroje na dynamové plechy, hydraulické lisy k stahování kotev a komutátorů, převozné univerzální vrtačky, přenosné obráběcí stroje a zejména moderní elektrické jeřáby. Tyto stroje byly poháněny již třífázovými elektromotory, jaké se používají dodnes.

Výrobní závod byl umístěn na periférii Prahy, aby umožňoval jeho budoucí rozšiřování. V roce 1898 vyhrál Kolben v soutěži o zakázku na výstavbu pražské elektrárny a založil společnost, která nesla název Elektrotechnická, a.s. V roce 1927 vznikl významný koncern Českomoravská-Kolben-Daněk (ČKD), který vyráběl vše od lékařských potřeb - přes lokomotivy, motocykly, letecké motory - až po důlní zařízení. Novodobá historie společnosti byla zahájena počátkem roku 1999 transformací životaschopných celků bývalého ČKD PRAHA HOLDING, a.s. do společnosti ČKD Průmyslová ELEKTROTECHNIKA, a.s. Strategií společnosti bylo stabilizovat svoji pozici dodavatele vysokoparametrových polovodičových aplikací na trhu v České republice a na Slovensku. Následně opětovně zahájit dodávky do zahraničí, především do Ruska, Turecka, Vietnamu, na Ukrajinu apod.

V lednu 2006 byla z důvodů rozšíření aktivit na východních trzích založena firma ČKD Elektromaš na Ukrajině. Od svého vzniku získala společnost řadu významných referencí v celém spektru svých aktivit, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Společnost ELEKTROTECHNIKA, a.s. je moderní, dynamickou a silnou společností, která pro zákazníka vytváří přidanou hodnotu za cenu odpovídající kvalitě poskytovaných služeb.